Pro koho mediace vhodná není?

Každý konflikt je jiný, proto se nedá stanovit zcela přesný obecný návod, které případy jsou a nejsou vhodné pro mediaci. Obecně lze říci, že pro mediaci nejsou vhodné spory s trestněprávní povahou, spory, pro jejichž vyřešení je nutné studium důkazních materiálů, výslech svědků apod., spory s nevyváženými mocenskými pozicemi (jedna strana je závislá na druhé), spory, v nichž je přítomné násilí (např. domácí násilí), situace, kdy strany nejsou schopné za sebe jednat (vlivem nemoci, intoxikace apod.), některá ze stran chce tvrdě prosazovat své požadavky a není ochotna vyjednávat. 

Mediátor je schopen posoudit, zda konkrétní případ je, či není vhodný pro mediaci a sdělit to stranám ještě během jednání před zahájením mediace.