Pro koho je mediace vhodná?

Mediace je vhodná pro řešení nejrůznějších sporů - mezi sousedy, spolupracovníky, zaměstnanci a zaměstnavateli, mezi rodinnými příslušníky (včetně mezigeneračních sporů), mezi rozvádějícími se lidmi nebo bývalými manželi (o majetek, styk s dětmi). Své uplatnění najde i ve spotřebitelských sporech (problematické reklamace) a dalších, např. mezi pacienty a lékaři. Obecně můžeme říci, že služeb mediátora mohou lidé využít v jakémkoliv sporu, který se netýká trestního práva (i zde se mediace používá, ale přísluší výlučně probační a mediační službě ČR). Největší prostor má tam, kde jsou mezi účastníky sporu trvalé vazby (v rodině, mezi sousedy...).