Neztratím možnost řešit věc soudní cestou, když zkusím nejdřív mediaci?

V žádném případě. Zahájením mediace nepřicházíte o možnost soudního řešení vaší věci. Na soud se můžete obrátit, pokud byste se v mediaci nedohodli, kdykoli v jejím průběhu i před jejím započetím.

Ve chvíli, kdy uzavřete smlouvu o provedení mediace a zahájíte mediaci, se automaticky staví běh promlčecí doby a prekluzivní lhůty, takže nemůže dojít k jejich promlčení.