Několik rad k přípravě na zkoušku

Během přípravy na zkoušku je užitečné si co nejvíce procvičovat mediační techniky všemi způsoby, jaké jsou možné. Můžete požádat své rodinné příslušníky či známé, aby vám hráli strany v modelových mediačních kauzách, což rozhodně doporučujeme, avšak bývá jednak problém sehnat si "figuranty", kteří mají čas, jsou ochotni se do nácviku zapojit a mají schopnost roli zahrát a především laik neposkytne kvalifikovanou zpětnou vazbu, protože mediaci nerozumí, tudíž vás neupozorní na chyby, ani neporadí, jak případně postupovat dále. Můžete se svých figurantů zeptat, jak se v rolích stran cítili, jaký měli pocit z vás jako mediátora, zda jste byli neutrální či jste naopak někomu nadržovali, apod. Tato zpětná vazba prostřednictvím subjektivních pocitů může být velmi užitečná a můžete z ní získat určitý obraz o svých mediačních dovednostech. Další možností je domluvit se s dalšími lidmi, kteří se připravují na zkoušku, a nacvičovat mediační techniky společně. V takové skupině si můžete navzájem zhodnotit své výkony z odborného hlediska a vzájemně si poradit.

Při jakémkoli nacvičování je dobré nezapomínat na práci s flipchartem, při níž se během zkoušky velmi často chybuje. Pokud někdo flipchart nepoužívá v praxi např. v zaměstnání, může mu jeho používání dělat problémy, nehledě k tomu, že jej pak neumí začlenit do procesu mediace. Před zkouškami se pečlivě naučte úvod mediačního jednání, který se někdy podceňuje a může přinést či naopak ubrat nějaké body.

Během přípravy je velmi užitečné podívat se na zkoušky na Ministerstvo spravedlnosti či do České advokátní komory, kde získáte představu, jak zkoušky vypadají,  uvidíte výkony dalších mediátorů a můžete se od nich inspirovat (dobrým výkonem i jejich chybami) a zjistíte, jak zkušební komise hodnotí výkony uchazečů. Problémem bývá zjistit termín konání zkoušek, které zpravidla nebývají veřejně vypsané.

Některé organizace vypisují i kratší praktika zaměřená na procvičení mediačních dovedností. Tato praktika mohou být pro váš mediátorský růst velmi přínosná, protože vám poskytnou nejkvalifikovanější zpětnou vazbu a rady, jak dál postupovat ve vašem mediátorském rozvoji, proto je ideální je před zkouškou absolvovat, nicméně jsou natolik finančně náročná, že zpravidla nemohou pokrýt celou praktickou přípravu na zkoušky.