Může být na mediačním setkání přítomna jen jedna strana?

Nikoli, pro úspěšnou mediaci je nutné, aby byli na mediačních setkáních přítomni všichni účastníci, kteří se potřebují dohodnout (nejčastěji bývají dva). Někteří mediátoři umožňují, aby místo některé ze stran byl přítomen jen její právní zástupce. My tento postup neakceptujeme, v případě takového požadavku se prosím obraťte na některého z našich kolegů - mediátorů.

Pokud by se stalo, že by se druhý účastník nechtěl mediace zúčastnit, můžete se přesto ozvat - o jeho účasti na mediačním setkání můžeme s takovým člověkem jednat i my, dáte-li nám na něj kontakt. Měla by to však být poslední možnost - zpravidla je jednodušší, když se o účasti na mediaci dohodnou strany mezi sebou.