Mohu řešit mediací spor, ve kterém již probíhá soudní řízení?

Určitě ano. I ve chvíli, kdy již probíhá soudní řízení, je možné zahájit mediaci. Mediace a soudní řízení mohou běžet paralelně. A pokud povede mediace k dohodě, kterou účastníci řízení předloží soudu ke schválení ještě před vynesením rozsudku, získají zpět 80 % z již zaplaceného soudního poplatku.

Kromě toho, ve chvíli, kdy uzavřete smlouvu o provedení mediace a zahájíte mediaci, automaticky se staví běh promlčecí doby a prekluzivní lhůty, takže nemůže dojít k jejich promlčení.