Jaké situace se dají pomocí mediace řešit?

 • vypořádání v souvislosti s ukončením manželství / partnerství a rozvodem
 • způsob a rozsah péče o nezletilé děti, styk rodičů a prarodičů s dětmi
 • spory rodičů s dospělými dětmi, mezigenerační spory vůbec
 • dohody mezi dědici o vypořádání dědictví
 • problémy při spoluvlastnictví, nakládání se společnout věcí, vypořádání spoluvlastnictví
 • problémy v sousedském soužití
 • problémy v nájemních vztazích, např. majitel bytu a nájemce
 • spotřebitelské spory, např. komplikace při reklamaci zboží nebo služeb
 • · konflikty v pracovněprávních vztazích - mezi zaměstnanci nebo mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • · konflikty mezi občanem a institucí, např. rodiče versus škola, pacient versus nemocnice
   
Situací, které se dají mediací vyřešit, je více, zde uvádíme několik nejčastějších příkladů. Dá se říci, že v mediaci se dá řešit každá situace vyjma těch, které pro mediaci vysloveně vhodné nejsou