Funguje mediační dohoda jako rozsudek, tj. lze se domáhat jejího plnění?

Sama od sebe mediační dohoda takto nefunguje, je založena na dobrovolné dohodě stran. Je možné ji ale nechat opatřit u notáře tzv. doložkou vykonatelnosti, která vymahatelnost zaručí. Pokud mediace probíhá v rámci soudního řízení, může být dohoda schválena soudem jako soudní smír - i v takovém případě je pak dohoda vykonatelná.